FETÖ SUÇLARINDA HAGB (HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI) KARARLARI MEMURİYETE ENGEL Mİ

Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar başlıklı dördüncü kısmının; dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde düzenlenmiş olan Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine, Milli Savunmaya, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ile Casusluk suçlarından hüküm giyen kişiler Devlet Memurları Kanununa göre memur olamazlar. Bu suçlardan hüküm giyenlerde verilen cezanın miktarı önemli değildir. Hükümlü bu suçlardan dolayı bir günlük ve ya hapis cezası alması önemli değildir. Hükmedilen bu ceza affa uğrasa dahi, yine de memur olamaz. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinden yararlanmış olan kişilerin henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olmadığından ve yine denetim süresini iyi halle geçirmiş olan kişiler hakkında da açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinden bu kişilerin memur olmaları mümkündür. Zira haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet karar bulunmamaktadır.
Danıştay 12. Dairesi 2013 tarihli bir kararında Sanık hakkında HAGB kararı verilmiş olmasının memuriyete etki etmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Karar şu şekildedir.
“657 sayılı Yasa’nın 48/A-5, 98/b maddeleri uyarınca tesis edilecek işlemlerin tamamen ceza yargılamasının sonucuna bağlı olması ve işlem tarihinde davacı hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunması nedeniyle dava konusu hukuka uygun olarak tesis edilmiş ise de; mahkumiyet hükmü davacının başvurusu üzerine uyarlanmış ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Hagb kararı verilmesi nedeniyle davacının memuriyet görevine son verilmesi hukuka aykırıdır (Danıştay 12. Daire – Karar: 2013/439).

Paylaş

Comments (2)

 • Merhabalar,
  Şahsım hakkımda değil ancak babam hakkında açılan bir fetö soruşturması sonucu Hagb kararı verildi. Memuriyet atamalarında mülakat süreçlerinde problem yaşama ihtimalim var mı acaba? var ise de suçun bireyselliğin dair bir dava açılmasının olumlu sonuçlanma ihtimali var mıdır?
  Teşekkürler

  Öğretmen hanım
  Cevapla
  • Güvenlik soruşturmalarına ilişki ilgili madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak yine de olumsuz sonuçlanması halinde bu işleme karşı idari iptal davası yoluna gidilebilir.

   ekincihukuk
   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart

Bize Whatsapptan Ulaşın

Bize Whatsapptan Ulaşın