Genel

Davalı idare çalışanının bilirkişi seçilmesi Danıştay

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Alhanuşağı Köyü Muhtarlığı Vekili: Av. … … Karşı Taraf: Malatya Valiliği Davalı İdare Yanında Davaya Katılan : Pelitli Köyü Muhtarlığı…

Anayasa Mahkemeleri Yargıtay Dairelerinin Farklı Kararları

Adil Yargılama Hakkının İhlali TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR SEMRA BEKİROĞLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2013/6717)   Karar Tarihi: 16/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR…

Anayasa Mahkemesi Ehliyetsiz Araç Kullandırma

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı    : 2012/106 Karar Sayısı  : 2012/190 Karar Günü  : 29.11.2012 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Söke 1. Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN…

22. Hukuk Dairesi 2014/32948 E. , 2016/5011 K.

22. Hukuk Dairesi         2014/32948 E.  ,  2016/5011 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ :…

Ticareti Terk Suçu

Ticareti terk suçu Esas No:2014/835 Karar No:2016/52 Mahkemesi : … İcra Ceza Ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçundan sanıkların beraatine ilişkin, … İcra Ceza…

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas : 2016/486 Karar : 2016/2    Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas : 2016/486 Karar : 2016/2521 Tarih : 21.03.2016 *…

   Yargıtay    6. Hukuk Dairesi Esas : 2015/9528 Karar : 2016/1727 Tarih : 07.03.2016      * İTİRAZIN KALDIRILMASI      * TAHLİYE  …

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/13-2342 K. 2015/1066 T. 25.3.2015 • FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Islah/Davacının Davadaki Talebini 5 Ay İle Sınırlamayıp Sadece…

Yargıtay    18. Hukuk Dairesi Esas : 2015/6077 Karar : 2016/113 Tarih : 11.01.2016      * KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ      * DEPO BEDELİNİN…

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart