Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u7408502/ekincihukuk.net/wp-content/themes/camille-child/functions.php on line 73
Örnek Kararlar – Ekinci Hukuk Ofisi

Örnek Kararlar

VESAYETİ GEREKTİREN HALLER

Medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunmayan kişiler mahkeme kararı ile vesayet altına alınarak kendilerine vasi tayin edilir. Vesayeti gerektiren haller Medeni Kanunda 4 başlık altında düzenlenmiştir.…

AVUKATIN VEKALET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/ 13-1471 E. 2015 / 888 K. 04.03.2015 tarihli kararında vekalet görevini gereği gibi yerine getirmeyen avukatın bundan dolayı doğan zarardan sorumlu tutulabileceğine hükmetmiştir.…

KİRALANAN TAŞINMAZIN İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yolu ile feshi” başlığı altında düzenlenen madde 350 de kiralananı kendisi, eşi, altsoyu,…

AYLIK NAFAKANIN ÖDENMEMESİ CEZASI

İcra İflas Kanunu 344. maddesi: “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya…

SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMASI DURUMUNDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ BERAAT KARARLARI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin incelememize konu olan 2018/60 Esas, 2018/909 Karar sayılı kararında “BİR KİMSENİN; DEVLETİN, KURULUŞUNA VE TEŞKİLATLANMASINA İZİN VERDİĞİ, FAALİYETLERİNİ DENETLEME İMKANINA SAHİP…

BANK ASYA HESABININ BULUNMASI HALİNDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN BERAAT KARARLARI

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi E. 2018/1024 K. 2018/1208 17.5.2018 tarihli kararında Fetö elebaşısının çağrısının öncesinde de sanığın hesap hareketlerinin devam ettiğinden bahisle…

FETÖ SUÇLARINDA HAGB (HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI) KARARLARI MEMURİYETE ENGEL Mİ

Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar başlıklı dördüncü kısmının; dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde düzenlenmiş olan Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu…

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASININ (HAGB’NİN) MEMURİYETE ETKİSİ

hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun…

MEMURİYETE ENGEL CEZALAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının memuriyete girmeye…

BANKADAN KREDİ ÇEKMEK İÇİN İŞVERENİN DÜZENLEDİĞİ ÜCRET BELGESİNİN DELİL DEĞERİ

BANKADAN KREDİ ÇEKMEK İÇİN İŞVERENİN DÜZENLEDİĞİ ÜCRET BELGESİNİN DELİL DEĞERİ Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi…

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart