Örnek Kararlar

BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ DAVA

BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ DAVA AÇILABİLİR Mİ?   Türk Medeni Kanununun madde 164 4. Maddesi ” Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine…

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası en az bir yıl evli kalmış kadın ve erkeğin kendi aralarında tüm hususlarda anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir boşanma…

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Hükümlülerin iyileştirilmelerin de, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin…

Davalı idare çalışanının bilirkişi seçilmesi Danıştay

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Alhanuşağı Köyü Muhtarlığı Vekili: Av. … … Karşı Taraf: Malatya Valiliği Davalı İdare Yanında Davaya Katılan : Pelitli Köyü Muhtarlığı…

Anayasa Mahkemeleri Yargıtay Dairelerinin Farklı Kararları

Adil Yargılama Hakkının İhlali TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR SEMRA BEKİROĞLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2013/6717)   Karar Tarihi: 16/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR…

Anayasa Mahkemesi Ehliyetsiz Araç Kullandırma

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı    : 2012/106 Karar Sayısı  : 2012/190 Karar Günü  : 29.11.2012 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Söke 1. Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN…

22. Hukuk Dairesi 2014/32948 E. , 2016/5011 K.

22. Hukuk Dairesi         2014/32948 E.  ,  2016/5011 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ :…

Ticareti Terk Suçu

Ticareti terk suçu Esas No:2014/835 Karar No:2016/52 Mahkemesi : … İcra Ceza Ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçundan sanıkların beraatine ilişkin, … İcra Ceza…

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas : 2016/486 Karar : 2016/2    Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas : 2016/486 Karar : 2016/2521 Tarih : 21.03.2016 *…

   Yargıtay    6. Hukuk Dairesi Esas : 2015/9528 Karar : 2016/1727 Tarih : 07.03.2016      * İTİRAZIN KALDIRILMASI      * TAHLİYE  …

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart