ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası en az bir yıl evli kalmış kadın ve erkeğin kendi aralarında tüm hususlarda anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanun madde 166 f.3 de hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir

Anlaşmalı boşanma davasının temel bazı şartları bulunmakta bu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleşebilmektedir. Bu şartlar:

Evliliğin En Az Bir Yıldır Sürmüş Olması.

Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması (Dava dilekçesini tarafların biri de tek başına verebilir ancak duruşmada her iki tarafın hazır olması gerekmektedir.)

Tarafların Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesini Açıklamış Olmasıdır. (Sadece boşanma değil  )

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Öncelikle belirteyim ki anlaşmalı boşanma protokolü zorunlu bir unsur değildir. Ancak tüm unsurların yazılı hale dökülmesi ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları engeller.

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen tarafların  mahkemeye başvururken evliliğin sona ermesinin sonuçlarıyla bağlantılı olarak anlaştığı bazı temel hususları bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve karşılıklı olarak imzaladıkları anlaşmadır. Bu protokol anlaşmalı boşanma dilekçesinin eki konumunda olup hâkim tarafından incelenerek, kanuna aykırı hükümler olmadığı sürece bu doğrultuda tarafların boşanmasına karar verilecektir. Hâkimin protokole gerektiği takdirde tarafların ve varsa çocukların menfaatini dikkate alarak  müdahale hakkı da bulunmaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde özetle: çocuğun velayeti, çocuğa ödenecek iştirak nafakası eşe ödenecek yoksulluk nafakası, çocukla kişisel ilişkinin kurulacağı saatler  evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazların paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, diğer araç vb. her türlü taşınırların paylaşımı gibi hususlar bulunmaktadır. Yine taraflarca kanuna aykırı olmamak kaydıyla örneğin ev kirasını kimin ödeyeceği, satın alınan varsa taşınmaz kredili alındıysa kredi borcunu kimin ödeyeceği gibi başkaca gerekli birtakım özel  hususlar protokole eklenebilmektedir. Bu hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir

 

Yukarıda sayılan Bu hususlar taraflar açısından  birçok sonuçlara neden olduğundan ileride herhangi bir sorun yaşamamak ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması adına protokolün ve dava sürecinin uzman bir boşanma avukatı yardımıyla gerçekleşmesi tarafların menfaatine olacaktır. Protokole yazılacak hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre de değiştiğinden, özellikle internet ortamında boşanma protokolü olarak indirilen birtakım hazır dökümanların  pek çoğu hatalı olup bu kapsamda boşanmak isteyen tarafların kullandıkları bu  tip hazır ve hatalı metinler pek çok soruna neden olabilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mıdır?

Evet. Bu kanunun aradığı şekil şartıdır. Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli davaya göre en büyük farklı tarafların mahkeme huzurunda  boşanma iradelerini açıklamasıdır. Taraflar kendilerini avukatla temsil etseler de bizzat bu duruşmaya katılmaları gerekmekte olup aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Anlaşmalı boşanma davasında süreç çekişmeli boşanma türüne göre çok daha hızlı olarak sonuçlanmaktadır.  Bunun için bir zaman vermek çok doğru olmasa da davanın açıldığı yerdeki mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Örneğin Malatya da 1 hafta içerisinde bitmektedir. Ancak Ankara İstanbul gibi mahkemelerin çok yoğun olduğu şehirlerde ortalama 1 ay içerisinde boşanma işleminin sonuçlandığını söyleyebiliriz. Küçük şehirlerde ise bu süreç daha da kısadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Sonuçlanmaktadır?

Genelde hazırlanan boşanma protokolünde herhangi bir sorun olmadığı takdirde ve taraflar duruşmada hazır olduğu takdirde  bu davalar tek celsede sonuçlanmaktadır. Mahkemeler genellikle duruşmaları bir hafta içerisine vermektedir. Ancak yine de mahkeme ile iletişime geçmek faydalı olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutma Zorunluluğu Var mıdır?

Tarafların anlaşmalı boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte yukarıda saydığımız hususlar teknik bir takım prosedürler içerdiğinden ve yine yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi boşanma protokolünün  mali ve diğer sonuçlarının  taraflar açısından ileride herhangi bir  sorun doğurmaması adına boşanma alanında uzman bir avukata başvurmaları gereklidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasına Hangi Mahkemeler Bakmakla Görevlidir?

Aile mahkemeleri bakmaktadır. Ancak Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

 

EVLİLİĞİN EN AZ 1 YIL SÜRMESİ ŞARTI

“İçtihat Metni” ………Davacı A.. T..’ın 28/02/2012 tarihinde davalı S..T..aleyhine açtığı boşanma davasının, tarafların boşanma konusunda anlaştıklarına dair beyanları doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Türk Medenî Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 11/01/2012 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin bir ve ikinci fıkrasındaki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden davanın kabulüyle boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart