BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ DAVA

BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ DAVA AÇILABİLİR Mİ?

 

Türk Medeni Kanununun madde 164 4. Maddesi ” Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin üzerine boşanmaya karar verilir.”

 

Bu maddenin amacı boşanma davasının reddedilmesine rağmen evliliklerini fiili olarak bitirmiş ve uzunca bir süre ayrı yaşayan ve bir türlü bir araya gelemeyen kısaca ortak hayatı sürdürme konusunda hiçbir şekilde anlaşamayan eşlere evliliklerini hukuki yönden bitirme imkanı tanımaktır.

 

Bu davanın açılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

 • Daha önce açılmış olan boşanma davasının mahkemece reddedilmiş olması;

 

 • Daha önce açılmış olan davanın hangi eş ve ne sebeple açılmış olması önemli değildir. Asıl önemli olan daha önce bir boşanma davasının açılması ve mahkemece reddedilmiş olmasıdır. Yargıtay daha önce açılmış boşanma davasının feragat ile sonuçlanmış olması halinde bile bu şartın gerçekleşmiş sayılacağını kabul etmektedir. Feragat tarihinden itibaren üç yıllık sürenin başladığı yine Yargıtayca kabul edilmektedir.

 

 • Red Kararının Kesinleşmesinden İtibaren en az Üç Yıl Geçmesi Şartı;

 

Bu şartın gerçekleşmesi için daha önce ki Red ile sonuçlanan boşanma davasında kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yılın sonunda açılabilir. 3 yıllık süre dolmadan dava açmak mümkün değildir. Eğer önceki dava feragat ile sonuçlanmış ise feragat beyanından itibaren 3 yıl geçmelidir.

 

 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması;

 

3 yıllık süre içerisinde ortak hayatın yeniden Kurulamamış olması da şartlardan biridir. Eşlerin bu süre zarfında zaman zaman buluşmaları, karar almaları ve çocuklarının durumunu konuşmak için ara sıra bir araya gelmeleri eslerin ortak hayatlarının yeniden kurulmuş olduğunun bir göstergesi değildir. Fakat bu dönemde kısa sürelide olsa eşler aynı evde yaşarsa bu sebeple boşanma davası açılmasına engel teşkil eder.

 

 • Eşlerden Birinin Dava Açması Gereklidir;

 

Daha önce ki boşanma davasında kusurlu yada kusursuz olan her iki eş de davayı açabilir. Hakim 3 yıllık sürenin geçtiğini ve ortak hayatın yeniden kurulamadığını araştırdıktan sonra boşanmaya karar verecektir.

 

Kusur Durumu

Taraflardan birinin 3 yıllık süreden sonra dava açmasıyla, tarafların birbirinden nafaka yada tazminat talepleri varsa kusur durumu önemlidir. Reddedilen yada feragatler sonuçlanan davada kusur belli değilse hakim kusur araştırması yapacaktır.

 

Yargıtay Kararı;

Esas No: Karar No: YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2009/2775 2010/4973 Karar Tarihi: 16.03.2010

“BOŞANMA DAVASI – İLK DAVANIN DAVACININ TAM KUSURLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLEREK REDDEDİLDİĞİ – ORTAK HAYATIN KURULAMAMASINDAKİ NEDENİN DAVANIN KABULÜ BAKIMINDAN ÖNEMLİ OLMADIĞI – KOŞULLARI GERÇEKLEŞMİŞ OLDUĞUNDAN İSTEMİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: İlk davada davacının tam kusurlu olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş olmasının, boşanma kararı verilmesi bakımından önemi olmadığı gibi, ortak hayatın kurulamamasındaki neden de davanın kabulü bakımından sonuca etkili değildir. Koşulları gerçekleşmiş olduğundan istemin kabulüne karar vermek gerekir. (4721 S. K. m. 166) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesine dayalı eylemli ayrılık nedeni ile boşanma davalarında, boşanma nedenlerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilmesi gerekir. Toplanan delillerden koca tarafından açılan ilk davanın reddedildiği, kararın 11.05.2004 tarihinde kesinleştiği, kesinleşmeden itibaren üç yıllık sürenin geçtiği ve bu süre içinde ortak hayatın yeniden kurulamadığı anlaşılmaktadır. İlk davada davacının tam kusurlu olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş olmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesine dayanan davada, boşanma kararı verilmesi bakımından önemi olmadığı gibi, ortak hayatın kurulamamasındaki neden de davanın kabulü bakımından sonuca etkili değildir. Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesi koşulları gerçekleşmiştir. O halde istemin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.”

Paylaş

Comments (31)

 • İyi günler size danışmak istediğim şey ben 07.02.2017tarihinde boşanma davam red edildi 2020 senesinde 3 sene doluyor nasıl bir yol izlemem gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim ben boşanmak istiyorum şimdiden teşekkür ederim

  Esma u...
  Cevapla
  • Boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl sonra yeniden dava açabilirsiniz. Bu boşanma davasında tarafların davadan itibaren bir araya gelmediklerini ispatlamanız gerekmektedir.

   ekincihukuk
   Cevapla
 • İyi günler kardeşimin eşi 6ay öncedvi terk eti çoçuklarla beraber kardesim 4.ayda eve dön cagrısı yaptı 1ay sonra eşi boşanma davası actı maddı manevi tazminatta istiyor nafakada istiyor..şimdi o mektubu bekliyoruz kardeşim boşanmak istemiyor mahkeme boşanmak istemiyorum derse red cevabı verirmi..ve red cevabı alırsa nafakaya baglarmı yinede..6aydır çoçuklarıda göstermiyor kardeşimi neler bekliyor bu durumda.red alırsa çoçuklarını görebilirmi cevabınız için çok teşekürler

  Ayşe yanar
  Cevapla
  • Nafaka bir tedbir işlemidir. Nafaka tarafların biri yoksulluğa düşecekse bağlar. Kusur ile alakası yok. Çocukları görmek için tedbiren kişisel ilişki kurulmasını talep edebilirsiniz. Boşanma davasının kabulü yada reddi için mahkeme tüm tanıkları dinler. delilleri toplar. eğer evlilik birliğinin temelden sarsıldığını düşünürse davayı kabul edebilir.

   ekincihukuk
   Cevapla
 • İyi günler eşim boşanma davası açtı hakim 3 yıl reddetti . Evi terketti ve 2 yıl geçti 11 ay kaldı 3 yıl dolmasına eşim başka bir bayanla birlikte ve boşanmakta kararlı 3 yıl dolduğunda tekrar açacak dava boşanma hemen gerçekleşirmi istiraz etme hakkım var mı yoksa boşanma hemen gerçekleşirmi

  Zeliha kara
  Cevapla
  • Eğer boşanma davasınının kesinleşmesiden sonra taraflar hiç bir araya gelmese bu durum ispatlanırsa hakim boşanmaya karar verir. Siz ancak itiraz ederek süreci uzatabilirsiniz (Malatya Avukat YUSUF Ekinci)

   ekincihukuk
   Cevapla
 • Karım bana boşanma davası açtı ikinci mahkemede reddedildi dava,gerekçeli kararı bekliyoruz,bir kızımız var ben evime geri dönmek istiyorum fakat eşim kabul etmiyor o ev ikimize ait ben evime tekrar dönebilmek için yasal olarak nereye başvurmalıyım,çünkü zorla bişey yapmak istemiyorum..saygılar

  Cengiz
  Cevapla
  • Birlikte yaşamaya zorlayamazsınız. Ancak sizin eve dönmenizi istememesi bizce kusur olarak değerlendirilir

   ekincihukuk
   Cevapla
 • İyi günler eşim ile 5 yıldır ayrı yaşıyorduk boşanma davası açtım mahkemeye tanık sunmadigim için redkarari çıktı 3 yıllık süreyi beklemeden nasıl dava acabilirim

  Ahmet
  Cevapla
  • Davadan sonra yeni bir olay olmamışsa 3 yıllık süreyi beklemeniz gerekiyor

   ekincihukuk
   Cevapla
 • Merhaba iyi günler ilk dava red geldi ve 3 yıl hiç bir şekil bir araya gelmedim 2019 Aralık ayı dava tekrar açtım 7 celse geçti dava hala devam ediyor ve bir üst mahkemeye gider mi acaba

  Cevapla
  • Dosya içeriğine göre değerlendirmek gerekir. Eğer ilk dava kesinleştikteten sonra taraflar 3 yıl bir araya gelmemiş ise hakim boşanmaya karar verir

   ekincihukuk
   Cevapla
 • İyi günler ben boşanma davası açmıştım açtığım dava yaptığı kusurları yazmadigim için reddedildi davanın reddini ve devam etmesi için nasıl bir yol yürümek lazım itirazimi nasıl yapmalıyım yardımcı olursanız tesekkurler

  Semra
  Cevapla
  • Dosya içeriğine göre değerlendirmek gerekir. Ancak hakimin hukuki değerlendirmesi hatalı ise hüküm bozulur.

   ekincihukuk
   Cevapla
 • 10.09.2018.bosanma davası kesinleşmiştir. Birdaha nezaman boşanma davası açabilirim ay ve gün söylermisin çok teşekkürlerr.

  Âdil
  Cevapla
  • 3 yılı bir gün dahi geçtikten sonra açılabilir.

   ekincihukuk
   Cevapla
  • 11.09.2021 günü dava açabilirseniz.Tabii ilk boşanma davasının red kararı 10.09.2018 de kesinleşmiş ise.

   Atilla KOÇ
   Cevapla
 • Merhabalar kolay gelsin boşanma davam iki gün önce reddedildi. Ayrı yasadigima kanıt göstermek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor teşekkürler

  Gonca
  Cevapla
  • Kararı istinaf edebilirsiniz. Ancak sonradan yeni delil sunamazsınız. Ya mevcut yeni delillerle bir dava açılır veya 3 yıllık sürenin geçmesini bekleyebilirsiniz

   ekincihukuk
   Cevapla
  • 3 yıllık bekleme süresini doldurabilirsiniz. Veya ayrı bir nedene dayanan dava açabilirsiniz

   ekincihukuk
   Cevapla
 • Merhaba benımde davam reddedildi istinaf edıp temyize gonderecgz sonuç ne olur

  Melek
  Cevapla
  • Dosya içeriğine göre değerlendirmek gerekir. Ancak hakimin hukuki değerlendirmesi hatalı ise hüküm bozulur.

   ekincihukuk
   Cevapla
 • Merhabalar bne eşime dava açtım ama retedildi ve 3yıl daha geçmedi başka ne yapılabilir boşanmak için

  Nalan
  Cevapla
  • Eğer başka bir sebep varsa davadan sonra oluşmuş. Bu nedenle dava açabilirsiniz. Ancak evlilik birliğinin yeniden kurulamaması nedeniyle dava açacaksanız kesinleşme üzerine 3 yıl bekleyeceksiniz

   ekincihukuk
   Cevapla
  • Başka bir neden varsa davadan Sonra olmuş. Bu nedenle dava açabilirsiniz veya 3 yıl bekleyeceksiniz

   ekincihukuk
   Cevapla
 • Merhabalar. Boşanma davam 3 gün önce reddedildi. 3 yıldır da ayrı yaşıyorum. Buna rağmen hala niye 3 yıl daha bekliyim. Zaten davam 2 yıl sürdü. Istinafa gidicem. Ayrı yaşamamız istinaf için yeterli değil mi. Başka ne ispatlamam.lazim istinaf için

  Gülsen KARABULUT
  Cevapla
  • Türk Medeni Kanunu kesinleşme tarihinden 3 yıl sonra yeniden dava açılacağını düzenlemiş. Bu nedenle beklemeniz gerekiyor.

   ekincihukuk
   Cevapla
 • Merhaba benim bir sorum olacak. 2016 yılında boşanma davası açtım. 2017 yılında davam kabul edildi. Fakat eşim itiraz etti ve davayı düşürdü davam reddedildi. İstinat ve temyiz süreci 2020 tarihinde kesinleşti. 4 yıldır da ayrı evlerde yaşıyoruz. Bir tane kızımız var. Kızım benimle yaşıyor. Hiç bir şekilde anlaşmalı boşanmaya yanaşmıyor. Ben tekrar ne zaman dava açabilirim. Temyiz tarihinden itibaren mi sayılıyor 3 yıl yardımcı olur musunuz?

  Kübra
  Cevapla
  • Süre kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanır. Eğer kesinleşme 2020 ise o tarihten. Dosya içerisinde kesinleşme şerhi var. Ona bakabilirsiniz

   ekincihukuk
   Cevapla
 • İyi akşamlar bi sorum olacak benim davam redd oldu ispatlanmayan davacının reddine yazıyo ama geçici olarak da çocukların birini bana birini de babasına verdi sonuç ne olur acaba karar daha çıkmadı henüz 1 ay içinde kaleme gel dedi hakim bey

  Ceylan
  Cevapla
  • Karara itiraz edebilirsiniz. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra. Yada itiraz etmeyip kararı kesinleştirip 3 yıllık bekleme süresinden spnra yeni dava açabilirsiniz

   ekincihukuk
   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart