BANK ASYA HESABININ BULUNMASI HALİNDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN BERAAT KARARLARI

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi E. 2018/1024
K. 2018/1208 17.5.2018 tarihli kararında Fetö elebaşısının çağrısının öncesinde de sanığın hesap hareketlerinin devam ettiğinden bahisle beraat kararı verilmiştir. Karar şu şekildedir;

“Sanığın Bank Asya’daki hesabını 04/10/2012 tarihinde açtığı 2.000,00 Euro para yatırılıp aynı tarihte 1.500,00 Euro tutarında yurt dışına EFT gerçekleşterildiği, 2012 yılı içerisinde başkaca hesap hareketi olmadığı, 2013 yılında sanığın 21/02/2013 tarihinde hesabından 500,00 Euro para çekme işlemi gerçekleştirdiği, 31/01/2014 tarihinde 6.000,00 ve 17.000,00 TL, para yatırdığı, daha sonra 03/02/2014 23.000,00 TL meblağlı vadeli katılım hesabı açtığı, bu hesabı 09/05/2014 tarihinde kapattığı ve mevcut vadesiz hesaplarını da biri hariç 2014 yılı içerisinde kapattığının tespiti karşısında, sanığın silahlı terör örgütü FETÖ elebaşısının çağrısı öncesinde de hesap hareketinin devam ettiği, kaldı ki çağrı üzerine para yatırmış olsa aynı yıl içerisinde üstelik yaklaşık 3 ay sonra bankadan parasını çekmesinin düşünülemeyeceği ayrıca başka bankalarda da parasının olduğunun anlaşılması ve bu paralarını aynı tarihlerde Bank Asya’ya yatırmaması hep birlikte değerlendirildiğin de, sanık hakkında örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun oluşmayacağı, bu sebeple ilk derece mahkemesince sanık hakkında tesis olunan mahkumiyet hükmünün kaldırılarak, sanık hakkında açılan kamu davasından atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği beraatine karar verilmesinin gerekmesi karşısında, İlk Derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılması gerektiği anlaşılmıştır.”
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Esas: 2018 / 318
Karar: 2018 / 1637 02.10.2018 tarihli kararında Sanığın, 2008 yılından beridir aktif olarak kullandığı, banka TMSF ye devrolduktan sonra da hesap hareketlerinin devam ettiği, bankadan parasını çekip ev aldığının sabit olduğundan beraat kararı verilmiştir. Karar şu şekildedir:
“Bu açıklamalar ve ilkeler ışığında tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde; Her ne kadar ilk derece mahkemesince; “sanığın örgütün hiyerarşisine dahil olmadığı ve örgütle organik bağ da kurmadığının anlaşıldığı, ancak sanığın özel kastla örgüt lideri tarafından Bankasya talimatının yapıldığı tarihlerde sanığın Bankasya’daki hesabına para yatırdığının sabit olduğu, bu hususun ayrıntılı olarak Bankasya’ya para yatırma ile ilgili bölümde izah edildiği, tüm bu açıklamalar bağlamında; sanığın eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun yasal unsurlarını bünyesinde taşıdığı, böylece sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediğinin sabit olduğu” gerekçesiyle sanığın silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yardım ettiği gerekçesiyle TCK.nun 314/3 ve 220/7 Maddesi yollamasıyla TCK’nın 314/2, 220/7, 3713 Sayılı TMK’nın 5/1, TCK’nın 62 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; Sanığın, söz konusu bankada (Bank Asya) 21.07.2014 tarihinde 166.000 TL ve 40.000 TL olmak üzere 206.000 TL. tutarında katılım hesabı açtığı, katılım hesabının vadesinin dolması ile birlikte ilgili tutarların çekildiği, en son 26/08/2014 tarihinde 92.000 TL. nin çekildiği, sanığın anılan bankada 19 farklı hesabının olduğu, kredi kartı hesabı ayrı, DİT kart hesabı ayrı, USD hesabı ayrı, birikim hesabı ayrı, katılım hesabı ayrı, vs şekilde birçok hesap açıldığı, sanığın 2008 yılından itibaren hesabı aktif olarak kullandığı, işlemlerinin 15/07/2016 tarihine kadar devam ettiği, bankanın TMSF ye devredildikten sonra bile bu müşteri ilişkisinin son bulmadığı, sanığın savunmasında belirttiği ve TAKBİS kayıtlarında da belirtildiği üzere 26/08/2014 tarihinde ZARİF YAPI şirketinden ev aldığı, sanığın bunun öncesinde ise uzun yıllardır biriktirdiği birikimlerini Bank Asya ya 1 aylığına yatırdığı, nitekim sanığın bankaya para yatırdığı ilk tarihinde 2014 yılı Temmuz ayı olduğu, sanığın ev almak amacıyla bankaya yatırdığı parasını 1 ay sonra çekerek ev aldığının sabit olduğu, örgüt tarafından para yatırma talimatının ilk olarak örgüt lideri tarafından 29.12.2013 tarihinde verildiği, 29.12.2013-30.06.2014 tarihleri arası birçok hesaba yüklü miktarda para yatırma işleminin gerçekleştiği, sanığın ise bu tarihler arasında herhangi bir para yatırma işlemi yapmadığı, 2014 yılı temmuz ayında yatırdığı parayı 21/08/2014-26/08/2014 tarihinde de çektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen’in 25.12.2013 tarihli çağrısı üzerine Asya Katılım Bankası’nda bulunan hesabına para yatırarak FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçunu işlediği konusunda cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı, şüpheden sanığın yararlanacağına ilişkin evrensel ceza hukuku ilkesi de gözetilerek sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı ve sanık müdafi ile Cumhuriyet savcısının istinaf itirazları bu yönüyle yerinde görülmüş olduğundan açılan duruşma sonunda aşağıdaki şekilde sanığın beraati yönünde hüküm kurulmuştur. ”
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin 2018/60 Esas, 2018/909 Karar sayılı kararında
” KİŞİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNA GÖRE BANKACILIK İŞLEMLERİNİN NİTELENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEDİR. YANİ SOMUT OLAYDAKİ GİBİ BİR ÖĞRETMEN İÇİN KREDİ KARTI HARCAMALARI VEYA FATURA TAHSİLATLARI RUTİN İŞLEM OLARAK KABUL EDİLEBİLECEKKEN, BANK ASYA’DA HESABI BULUNAN BİR TİCARİ İŞLETME SAHİBİ İÇİN DE ÖDEMELERİNİ ALDIĞI POS HESABI VEYA TİCARİ İLİŞKİ ÇERÇEVESİNDE YAPMIŞ/ALMIŞ OLDUĞU PARA TRANSFERLERİ OLAĞAN VE MÜMKÜNDÜR.” Şeklinde hüküm kurulmuştur.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi 2018/728 E, 2018/1185 karar sayılı ilamında “Aksi sabit olmayan savunmasından da anlaşıldığı gibi birikimlerini bu hesapta değerlendirdiği, hesap hareketleri incelendiğinde zaman zaman artış, zaman zaman azalmalar olduğu bu azalma ve artışlarda sanığın aksi sabit olmayan savunmasına göre ev ve araç alım-satımına bağlı artış-azalış gösterdiği, talimat üzerine artış veya azalma olduğu şeklinde bir hesap hareketi olduğuna dair bir saptamanın yapılamadığı, hesabın açılma tarihinin talimat verilme tarihi olan 2013 yılı aralık ayı sonunda önceki bir tarihe denk gelmesi de dikkate alındığında, sanığın terör örgütü ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerin olduğunu veya örgütün çağrısı üzerine para yatırdığına dair cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan uzak somut kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı, şüpheden sanık yararlanır evrensel ceza hukuku ilkesi gözetilerek sanığın suçtan BERAATI yerine yazılı şekilde MAHKUMİYETİNE karar verilmesi hukuka aykırı olduğundan BERATINA karar verilmiştir”.
Yine KONYA Bölge Adliye Mahkemesi 2. CEZA DAİRESİ 2018/278 E. 2019/170K. Sayılı ilamında “ Sanık Bank Asya’da 2008 yılında açılmış hesabının bulunduğu, bu hesapta 2014 yılı şubat ayında 7000 TL Mart ayında 8000 TL paranın bulunduğu, bu tarihten sonra hesapta para bulunmadığı…, Yine sanığın savunmasında Bank Asya Hesabında yukarıda belirtilen tarihteki parayı Eminevim isimli şirket aracılığı ile ev alması nedeniyle bu şirkete transfer ettiğini beyan ettiği, sanığın bu savunmasını doğrular şekilde hesabın açıklamalar kısmından paranın bu şirkete transfer edildiğinin anlaşıldığı…, Bu nedenlerle sanığın BERAATİNE karar verilmiştir.”
ANKARA 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 19/04/2018 TARİHLİ KARARI’nda “Sanığın Bank Asya isimli bankadaki hesap harekelerinin incelenmesinde, bu hareketlerin çalışması karşılığında ödenen maaşlar ile olağan günlük harcamalara ilişkin olduğu, yüksek miktarda hesap hareketlerin ise sanığın savunmasında da geçtiği üzere konut alımına yönelik olduğu, nitekim bu hususun 23/10/2014 tarihli hesap hareketinde “Daire satış bedeli” olarak açıkça yer aldığı örgüt liderinin talimatı doğrultusunda hareket edildiğine yönelik bir kayıt ya da emareye rastlanmadığı… İsnat edilen suçu işlediği konusunda kesin, mahkumiyete yeterli, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır evrensel hukuk ilkesi de dikkate alınarak sanığın Beraatine …” şeklinde hüküm kurulmuştur. Sanığın maaş ödemelerinin ve daire satış bedeli ödemesinin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.
ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN 2018/59 E. 2018/934 K. SAYILI 09/07/2018 tarihli kararında
“Öncelikle sanığın mahkumiyetine esas alınan Bank Asya hesap harekeleri ile aktif-sen üyeliği üzerinde durulması gerekirse; sanığın silahlı terör örgütünün mali yapılanması içinde en önemli unsurlardan birini oluşturan finans kuruluşu bank Asya nezdindeki hesabı örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 öncesine aittir. Öte yandan gerek bu tarih gerekse örgüt liderinin söz konusu bankanın desteklenmesine, mevduat, katılım, altın vesair, yeni hesaplar açılmasını var olan mevduatlarda artırım yapılmasına, gerekirse başka bankadan alınacak kredilerin bu iş için kullanılmasını ilişkin örgüt üyelerine verdiği Ocak 2014 tarihli talimatından sonra sanık tarafından söz konusu bankaya açılmış yeni bir hesap … bulunmamaktadır. Dosyadaki hesap hareketleri ve bilirkişi raporuna göre sanık sadece var olan hesabı üzerinden bir kamu bankası olan Ziraat bankasına 01/06/2015 tarihinde Perakende ödeme sistemi üzerinden 14.100 TL tutarında eft göndermiş bunun dışında ödeme işlemleri hariç bırakılırsa başkaca işlem yapmamıştır.
Görüldüğü üzere İlk Derece mahkemesinin kabulünün aksine örgütsel faaliyet ve dayanışmadan söz edilmez. Aktif eğitimciler sendikası içinde üye sıfatı ile bulunduğu anlaşıldığı sanılan sanığın devletin kurulmasına, teşkilatlanmasına izin verdiği faaliyetlerini denetleme imkanına sahip olduğu bir örgütlenmeye salt üye olduğu gerekçesi ile cezalandırılması mümkün değildir. ” şeklindeki hükmü ile bank asyada ki hesap açılış tarihinin 2013 yılı öncesine ait olduğuna değinilerek beraat kararı verilmiştir.
GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 201/337 E, 2018/93 K. SAYILI 12/04/2018 Tarihli kararına göre “Fetö/pdy’nin finans kaynağı olan Bank Asya’da 20/01/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre TL hesabı bulunan, ilk hesabı 31/12/2010 tarihinde açılan, hesabına örgüt liderinin çağrısından sonra örgütsel çağrıya uyarak herhangi bir yardım maksatlı para yatırma işlemi bulunmayan(FETÖ/PDY liderinin Bank Asya’da hesap açtırıp para yatırma talimatından önce sanığın Bank Asya hesabının bulunduğu, hesabına para yatırma işlemlerindeki tutarların küçük meblağlar olup, bu yatan meblağların da kredi kartı ödemenin kullanıldığı, sanık tarafından 24/09/2014 tarihinde Bank Asya’ya 10.000,00 TL yatırılması ve bu meblağında aynı ay içerisinde kullanılmış olması, Eylül ayının okulların açıldığı ay olup bu ayda da özel okul taksitlerinin yatırıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu miktarın sanığın çocuklarının okul taksitine ilişkin olduğuna dair sanığın savunmasına mahkememizce itibar edildiği, yine bank asya’nınTMSF’ye devrinden sonra da, sanık tarafından küçük meblağlı para yatırmaya devam edilip bu miktarlarında kredi kartı ödemelerinde kullanılmak suretiyle hesabın aktif olarak kullanıldığı nazara alındığında sanığın ilgili bankayı bankacılık işlemleri amacıyla kullandığı, örgüt liderinin talimatı ile para yatırdığına dair delil olmadığı kanaatine varılmıştır.)
Sanığın faaliyetlerinin, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluluk içermemesi karşısında örgüt üyesi olarak kabul edilmesine yasal olanak bulunmadığından, sanığa atılı silahlı terör örgütü suçunun oluşmayacağı, ”
GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 05/03/2018 KARARInda “Yine her ne kadar sanığın örgütün bankası olan Bank Asya’da 5 farklı hesabın olduğu belirtilmiş ise de soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporundan sanığın Bank Asya Hesabının ilk önce 16/05/2008 tarihinde açtığı hesabın kapanış tarihinin olmadığı görülmüştür. Bank Asya Hesap Hareketleri incelenmesinde ise sanığın 06/02/2015 tarihinde 400 TL olmak üzere bu tarihten sonra da ve küçük miktarda hesap hareketlerinin olduğu, bu işlemlerden de anlaşılacağı üzere sanığın Bank Asya’nın TMSF’ye devrinden sonra da bankaya para yatırma işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu, fetö/pdy silahlı terör örgütü ele başısı tarafından Bank Asya’ya para yatırın talimatına istinaden sanığın hesap açtırıp para yatırdığına dair dosyada sanığın beyanının aksine bir delilin olmadığı, sanığın savunması ile hesap hareketleri ile uyuştuğu, bu itibarla da suçlamaları kabul etmeyen sanık beyanına mahkememizce itibar edilmiştir.
Tüm bu açıklamalar kapsamında dosya muhteviyatındaki tüm bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinden bahisle hakkında iddianame düzenlenmiş ve mahkememizde kamu davası açılmış ise de; örgütün finans kaynağı olan Bank Asya’da hesabı bulunmakta ise de bilirkişi raporu ve hesap ekstreleri birlikte değerlendirildiğinde hesap hareketlerinin küçük miktarlarda para yatırma işlemlerinden ibaret olup bank Asya’nın TMSF’ye devrinden sonra da sanık tarafından da para yatırma işlemlerinin yapılmış olduğu sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olması nedeni ile kapatılan aktif-sen isimli sendikaya üye olmasını ayrıntılı olarak açıklandığı üzere anayasal örgütlenme hakkı kapsamında olduğu, bu itibarla sanığa isnat edilen eylemlerin sanığın üzerine atılı olan silahlı terör örgütüne üye olma suçunun oluşması için yeterli nitelikte olmadığı, terör örgütüne üyelik açısından aranan süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk açısından eylemlerde bulunduğuna ilişkin sanığın üzerine atılı olan suçtan mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, delil elde edilemediğinden sanığın BERAATİNE karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” şeklinde belirtilmiştir.

Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart