SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMASI DURUMUNDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ BERAAT KARARLARI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin incelememize konu olan 2018/60 Esas, 2018/909 Karar sayılı kararında
“BİR KİMSENİN; DEVLETİN, KURULUŞUNA VE TEŞKİLATLANMASINA İZİN VERDİĞİ, FAALİYETLERİNİ DENETLEME İMKANINA SAHİP OLDUĞU BİR ÖRGÜTLENMEYE/SENDİKA VEYA DERNEĞE ÜYE OLDU DİYE CEZALANDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. CEZALANDIRMA YAPILABİLMESİ İÇİN SANIĞIN SENDİKA ÜYESİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EYLEM VE FAALİYETLERİYLE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NİHAİ AMACINI ELDE ETMESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK FİİLLERDE BULUNMASI GEREKİR VE BU FİİLLERİN DE HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK ŞEKİLDE KANITLANMASI GEREKİR.” Şekilinde hüküm kurulmuştur.
T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2018/103 K. 2018/474 15.2.2018 tarihli kararında örgütle bağlantılı bir sendikaya örgütsel talimat olmadan üye olmanın fetö ile iltisak kapsamında değerlendirilemeyeceğini açıkça belirtmiştir.
” Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde veteriner hekim olarak görev yaptığı dönemde, “örgütle bağlantılı sendikaya örgütsel bir talimat olmadan üye olmak, çocuğunu örgüte müzahir olması sebebiyle kapatılan Özel … isimli okula göndermek, yine dosya içerisinde bulunan 28.05.2015 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun mali tespit raporu dikkate alındığında örgüt liderinin talimatıyla ilişkilendirilemeyen 02/04/2015 tarihinde Bankasya isimli bankaya hesap açarak 150.-TL para yatırmaktan” ibaret eylemlerinin, sanığın konumu … dosyaya yansıyan kişisel özellikleri ve hükme esas alınan savunması nazara alındığında sempati boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında kabül edilemeyeceği gibi terör örgütüne yardım etme olarak da değerlendirilemeyeceği gözetilmeden atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,”
Ankara 4 Ağır ceza Mahkemesinin 2018/280 E. 2018/258 K. Sayılı 08/11/2018 tarihli kararında “Sanığın Fetö/PDY silahlı terör örgütü ile aidiyeti, iltisakı ve irtibatı tespit edilerek kapatılmasına karar verilen Ufuk Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri sendikasının kurucusu, yönetim üyesi ve genel başkan yardımcısı olduğu belirtilerek örgüt üyesi olduğu iddia edilmişse de; iltisaklı kurumda görev almasının savunmanın aksine örgütsel amaçlı olduğunu ortaya koyan başkaca bir delilin bulunmadığı, iltisaklı kurum ve sendika dönem itibariyle devletin resmi kayıtlarında yer alan kurumlardan olması nedeni ile burada görev almanın başkaca delillerle desteklenmemesi halinde münhasıran örgüte üyeliği için yeterli kabul edilemeyeceği, isnat edilen eylemlerin, sanığın konum ve kişisel özellikleri de dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan , örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek atılı suçu işlediğine dair başkaca delil bulunmadığı da dikkate alınarak beraatine karar verilerek..” şeklinde hüküm kurmuştur.
GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 201/337 E, 2018/93 K. SAYILI 12/04/2018 Tarihli kararında
“Fetö-pdy terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile kapatılan aktif-sen 17/12/2013-23/07/2016 tarihleri arasında örgütsel amaçlarla üye olduğuna dair dosyada herhangi bir delil bulunmayan, ( Anayasamızın sendika kurma başlıklı 51. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “dernek kurma ve toplantı özgürlüğü” başlıklı 11. Maddesi, 4688 sayılı kanunun “kuruluş işlemleri” başlığı altındaki 6. Ve 14. Maddeleri ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 11/05/2017 tarihli 2015/7607 Esas, 2017/4034 Karar sayılı ve aynı ceza dairesinin 24/12/2015 tarihli 2015/5453 Esas, 2015/5278 Karar sayılı ilamlarında dernek üyeliği ile ilgili açıklamaların yasala olarak kurulup faaliyet gösteren sendika üyeliği içinde geçerli olduğunun kabulünün gerektiği, buna göre de; örgütsel amaçlarla üye olduğuna dair dosya da delil bulunmaması nedeni ile sendikaya üye olmanın örgüt üyeliğine delil olamayacağı kanaatine varılmıştır.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart