DEPREM NEDENİYLE MAĞDUR OLANLARIN AÇABİLECEKLERİ DAVALAR

 1. Deprem nedeniyle hem binayı yaptıran firma ve müteahhidin yanı sıra kamu idarelerinin de tazmin sorumluluğu vardır.
 2. Deprem nedeniyle zarar gören kişiler adli yargıda binanın müteahhidine, karşı dava açabilirler. Eğer binada kolon kesilmesi gibi ve sair durumlar varsa ayrıca bu kişilere karşıda dava açılabilir.
 3. Binası çöken firmaların ve müteahhidin iflas, mal kaçırma gibi durumları olabileceği için adli yargılarda açılacak davalarda tahsilat sıkıntısı yaşanması muhtemeldir. Bu sebeple idare mahkemelerinde kamu idarelerine karşı da tam yargı davası açılabilir.
 4. Binanın yıkılması nedeniyle ölüm meydana gelmişse ölenin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat davası açabilirler.
 5. Binanın yıkılması nedeniyle yaralama meydana gelmişse, zarar gören kişi maluliyet durumu, tedavi giderleri, iş görememe durumları nedeniyle maddi zararları dava konusu olabileceği gibi ayrıca manevi tazminat davası da açabilirler.
 6. Binanın yıkılması nedeniyle enkazın altında kalan araba ve ev eşyaları içinde maddi tazminat davası açılabilir.
 7. Binanın az hasar veya orta hasar alması durumunda binanın tekrar onarılması ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için yapılacak olan masraflar da dava konusu edilebilir. Tadilat sırasında nakliye ile taşınma olacaksa bu masraflarda tazmin edilebilir.
 8. Binanın ağır hasar nedeniyle yıkımına karar verilmesi durumunda, eğer binada ağır hasar düzeyinde kusur olmadığı kanaati varsa ağır hasarın tespitine dair kararın ve tıkım kararının iptali için yürütmenin durdurulması talebiyle idari yargıda dava açılabilir.
 9. Ağır hasar tespit edilen binaların yıkılması durumunda da yine müteahhit ve kamu idarelerinin sorumluluğu gündeme gelecektir. Adli yargıda doğrudan tazminat davası açılabileceği gibi, idari yargıda tam yargı davası da açılabilir.
 10. İdareye karşı açılacak davalarda öncelikle olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde idari kuruma başvuru yapma zorunluluğu vardır. İdare bu başvuruya olumlu cevap vermez ise veya 30 gün içinde hiç cevap vermezse artık idari yargıda tam yargı davası açılabilir.
 11. Bu davaları ev sahibi olan kişiler, binada eşyası zarar gören kiracılar veya 3. Kişiler açabilir. Örneğin deprem sırasında enkaz olan binada kiracı olmayan fakat taşınırı enkaz altında kalan 3. Kişide bu davayı açabilir.
 12. Açılacak olan davalarda bilirkişi deliline dayanılmalıdır. Bilirkişi yoluyla davalı idarenin kusurunun ortaya konulması gerekir. Ayrıca daha önce toparlanan her türlü delil, belge, fotoğraf ve video kaydının dosyaya sunulması gerekir.
 13. Cumhuriyet başsavcılıklarınca ve kolluk makamlarınca yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen delillerinde dosyaya sunulması gerekir.
 14. İdareye karşı açılacak davalarda hem Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı hem de ilgili Belediyeler davalı olarak gösterilebilir.
 15. Yapı zeminin müsait olmamasına rağmen yerleşime açılması, deprem riskine rağmen yüksek katlı bina inşasına izin verilmesi, binanın inşaatı sırasında ve sonrasında gerekli denetimlerin yapılmaması gibi konular idarenin hizmet kusurunu ortaya koymaktadır.
 16. DASK Sigortası ile zararı karşılanmayan veya DASK sigortası olmayan kişiler binanın yıkılması veya hasarı nedeniyle uğradığı zararları müteahhidle veya ilgili kamu kurumlarına karşı ileri sürebilir.
 17. DASK ile yapılacak ödeme miktarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı konut m2 bedelleri baz alınır. Betonerme Yapı: 3.016 TL diğer yapılar:2.080 TL. Bu tutar m2 ile çarpılarak ödenecek tutar hesaplanır.
Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart