ekincihukuk

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ / DAİRE SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNE BAŞVURMA HAKKI

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi inşaat yapılacak arsayı…

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşama davası kesinleştikten sonra ayrı bir dava olarak mal rejimi davası görülür. Mal rejimi davasından öncelikle her ,eş kendi kişisel mallarını alır. Kişisel mallar 1.…

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEDİR?

Mal rejimi diğer adıyla mal paylaşımı davası,  tarafların evliyken edindikleri malların boşanma gerçekleştikten sonra paylaşılmasına ilişkin davadır. Mal paylaşımı davasının açılabilmesi için öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi…

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ / DAİRE SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNE BAŞVURMA HAKKI

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi inşaat yapılacak arsayı…

VESAYETİ GEREKTİREN HALLER

Medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunmayan kişiler mahkeme kararı ile vesayet altına alınarak kendilerine vasi tayin edilir. Vesayeti gerektiren haller Medeni Kanunda 4 başlık altında düzenlenmiştir.…

AVUKATIN VEKALET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/ 13-1471 E. 2015 / 888 K. 04.03.2015 tarihli kararında vekalet görevini gereği gibi yerine getirmeyen avukatın bundan dolayı doğan zarardan sorumlu tutulabileceğine hükmetmiştir.…

KİRALANAN TAŞINMAZIN İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yolu ile feshi” başlığı altında düzenlenen madde 350 de kiralananı kendisi, eşi, altsoyu,…

AYLIK NAFAKANIN ÖDENMEMESİ CEZASI

İcra İflas Kanunu 344. maddesi: “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya…

SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMASI DURUMUNDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ BERAAT KARARLARI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin incelememize konu olan 2018/60 Esas, 2018/909 Karar sayılı kararında “BİR KİMSENİN; DEVLETİN, KURULUŞUNA VE TEŞKİLATLANMASINA İZİN VERDİĞİ, FAALİYETLERİNİ DENETLEME İMKANINA SAHİP…

BANK ASYA HESABININ BULUNMASI HALİNDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN BERAAT KARARLARI

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi E. 2018/1024 K. 2018/1208 17.5.2018 tarihli kararında Fetö elebaşısının çağrısının öncesinde de sanığın hesap hareketlerinin devam ettiğinden bahisle…

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart