Ekinci Hukuk Ve Basın

Basında Biz

‘Konunun uzmanı olan Avukat Yusuf Ekinci ise tehdit edilen işçilerin çalışma koşullarını değiştiren muvafakatnameleri imzalamak zorunda olmadığını belirtiyor. Çalışanların rıza göstermedikçe işverenin çalışma koşullarından olan ücreti tek taraflı olarak değiştiremeyeceğini ifade eden Ekinci, “Bu muvafakatnameleri imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır. İmzalamadıkları için işveren çalışanları işten çıkaramayacağı gibi tek taraflı olarak ücreti azaltamaz. Muvafakatname imzalatılarak ücret eksik ödenmiş olsa bile Yargıtay bu muvafakatnameleri geçersiz saymaktadır. Bu muvafakatnamelerin tehdit ile imzalatılmasının ayrıca cezai boyutu bulunmaktadır. Zira Türk Ceza Kanununun 117 maddesinde, ‘Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir’ denilmiştir. İşverenin bu baskısı ayrıca mobbing olarak da değerlendirilebilir. Bu durumda çalışanlar manevi tazminat talebinde bulunabilirler” ifadelerine yer verdi.’

İlimiz Malatya’da da yine birçok cadde ve sokaktan da park ücret alınmaktadır. Danıştay kararları Malatya için de emsal niteliktedir. Zira Avukatların veya bizzat şahısların açılacak davalarda alınan parkmetre ücretlerinin iptaline hükmedecektir. Normalde Malatya ilinde bir Avukatın açtığı bir dava sadece davaya konu işlem için geçerlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi parkmetresinin iptali kararı Malatya Büyükşehir Belediyesini bağlamamaktadır. Ancak Avukatların Malatya’da bu yönde bir dava açıldığı takdirde yerel mahkemelerimiz verilen emsal nitelikteki kararları dikkate alacaklardır. Bu durumda burada verilen karar Malatya Belediyesi için bağlayıcı ve emredici olacaktır.

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart