Genel

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI/DEPREM NEDENİYLE KONUT İHTİYTACI OLUŞAN  KİRAYA VERENİN HUKUKSAL DURUMU

Türk Borçlar kanunun madde 350  “Kiraya veren, kira sözleşmesini;  1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut…

DEPREM NEDENİYLE İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHETMESİ / KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinde iş verenin  haklı nedenle derhal fesih hakkı düzenlenmiştir.   Deprem nedeniyle işçinin tedavisinin devam etmesi durumu, tedavi edilemeyecek bir…

DEPREM NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN CEZAİ SORUMLULUĞU 

Türkiye’de, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 7269 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, müteahhitlerin inşa ettikleri binaların depreme…

DEPREM NEDENİYLE İDARENİN / DEVLETİN SORUMLULUĞU DEPREM ÖNCESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İdare yani devlet depremin olmasını önleyemez ancak  deprem nedeniyle oluşacak zararı en aza indirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda depremden önce ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almak…

DEPREM NEDENİYLE İDARENİN/ DEVLETİN SORUMLULUĞU DEPREM SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER

15.07.2018’de yayımlanan 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre depremde  hasar gören yapılar nedeniyle enkaz altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere duruma müdahale…

DASK POLİÇESİNİN YENİLENMEMESİ VE BANKANIN SORUMLULUĞU 

Bireysel Kredi Sözleşmelerinde DASK poliçesini yapan  sigorta şirketi olsa bile zorunlu olan bu sigortanın yenilenmesi için kredi kuruluşu olan  bankanın bilgilendirme yapması gerekmektedir.   Bireysel…

DEPREM NEDENİYLE YIKILAN/ZARAR GÖREN BİNALARDA DELİL TESPİTİ VE KEŞİF

HMK madde 190  “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” hükmüne amirdir.  Anılan…

DEPREM NEDENİYLE TALEP EDİLEBİLECEK  TAZMİNATLARIN KAPSAMI

Bina veya yapının yıkılması zarar görmesi nedeniyle kişiler maddi veya manevi zarara uğrayabilirler. Zararın tazmini için adli veya idari yargıda sorumlulara karşı tazminat davası açılabilir.…

DEPREM NEDENİYLE MAĞDUR OLANLARIN AÇABİLECEKLERİ DAVALAR
Deprem nedeniyle hem binayı yaptıran firma ve müteahhidin yanı sıra kamu idarelerinin de tazmin sorumluluğu vardır. Deprem nedeniyle zarar gören kişiler adli yargıda binanın müteahhidine,…
YURTDIŞINDAKİ MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ

Tenfiz davası, yabancı mahkemelerce kişilerin özel hukuk ilişkilerine ilişkin dava sonucunda verilen, icrai nitelikli hükümler ihtiva eden kararlarının Türkiye’de de geçerli olmasını, Türkiye’de hüküm ve…

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart