Genel

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ / DAİRE SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNE BAŞVURMA HAKKI

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi inşaat yapılacak arsayı…

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşama davası kesinleştikten sonra ayrı bir dava olarak mal rejimi davası görülür. Mal rejimi davasından öncelikle her ,eş kendi kişisel mallarını alır. Kişisel mallar 1.…

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEDİR?

Mal rejimi diğer adıyla mal paylaşımı davası,  tarafların evliyken edindikleri malların boşanma gerçekleştikten sonra paylaşılmasına ilişkin davadır. Mal paylaşımı davasının açılabilmesi için öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi…

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ / DAİRE SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNE BAŞVURMA HAKKI

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi inşaat yapılacak arsayı…

AYLIK NAFAKANIN ÖDENMEMESİ CEZASI

İcra İflas Kanunu 344. maddesi: “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya…

SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMASI DURUMUNDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ BERAAT KARARLARI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin incelememize konu olan 2018/60 Esas, 2018/909 Karar sayılı kararında “BİR KİMSENİN; DEVLETİN, KURULUŞUNA VE TEŞKİLATLANMASINA İZİN VERDİĞİ, FAALİYETLERİNİ DENETLEME İMKANINA SAHİP…

BANK ASYA HESABININ BULUNMASI HALİNDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN BERAAT KARARLARI

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi E. 2018/1024 K. 2018/1208 17.5.2018 tarihli kararında Fetö elebaşısının çağrısının öncesinde de sanığın hesap hareketlerinin devam ettiğinden bahisle…

FETÖ SUÇLARINDA HAGB (HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI) KARARLARI MEMURİYETE ENGEL Mİ

Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar başlıklı dördüncü kısmının; dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde düzenlenmiş olan Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu…

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASININ (HAGB’NİN) MEMURİYETE ETKİSİ

hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun…

MEMURİYETE ENGEL CEZALAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının memuriyete girmeye…

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart