Makale

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ / DAİRE SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNE BAŞVURMA HAKKI

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi inşaat yapılacak arsayı…

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEDİR?

Mal rejimi diğer adıyla mal paylaşımı davası,  tarafların evliyken edindikleri malların boşanma gerçekleştikten sonra paylaşılmasına ilişkin davadır. Mal paylaşımı davasının açılabilmesi için öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi…

VESAYETİ GEREKTİREN HALLER

Medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunmayan kişiler mahkeme kararı ile vesayet altına alınarak kendilerine vasi tayin edilir. Vesayeti gerektiren haller Medeni Kanunda 4 başlık altında düzenlenmiştir.…

AVUKATIN VEKALET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/ 13-1471 E. 2015 / 888 K. 04.03.2015 tarihli kararında vekalet görevini gereği gibi yerine getirmeyen avukatın bundan dolayı doğan zarardan sorumlu tutulabileceğine hükmetmiştir.…

KİRALANAN TAŞINMAZIN İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yolu ile feshi” başlığı altında düzenlenen madde 350 de kiralananı kendisi, eşi, altsoyu,…

AYLIK NAFAKANIN ÖDENMEMESİ CEZASI

İcra İflas Kanunu 344. maddesi: “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya…

BANKADAN KREDİ ÇEKMEK İÇİN İŞVERENİN DÜZENLEDİĞİ ÜCRET BELGESİNİN DELİL DEĞERİ

BANKADAN KREDİ ÇEKMEK İÇİN İŞVERENİN DÜZENLEDİĞİ ÜCRET BELGESİNİN DELİL DEĞERİ Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi…

BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ DAVA

BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ DAVA AÇILABİLİR Mİ?   Türk Medeni Kanununun madde 164 4. Maddesi ” Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine…

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası en az bir yıl evli kalmış kadın ve erkeğin kendi aralarında tüm hususlarda anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir boşanma…

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart