avukatin-ihmali
Soru CevapKategori: İş Hukukuavukatin-ihmali
Alihan Saltık sordu 4 sene önce

Davacı vekilin makine alım satımı yapıldığı sırada davalıya karşı açabileceği istihkak davasını veya diğer davaları açmaması ama açmış gibi parasını alması sonucu avukata bu sürede makine zararını veya diğer tazminatları alabilme imkanımız var mı

1 Answers
ekincihukuk Avukat sordu 4 sene önce

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/ 13-1471 E. 2015 / 888 K. 04.03.2015 tarihli kararına göre vekilin görevini yerine getirmemesi neticesinde doğan zararın tazminine ilişkin açılan davada, tüm dosya kapsamındaki deliller incelenerek; davalının üstlendiği görevi iddia olunan ihmali sonucu davacıların zarara uğrayıp uğramadıkları, davalar açılsaydı ve görev ihmal edilmeseydi davacıların elde edecekleri menfaatin tespit edilip, davacıların bu davaları kazanma şansı bulunup bulunmadığı ve davalının ihmali nedeniyle uğranılan zararın tamamı tespit edilerek, davacının eylemi ile zarar arasında nedensellik bağı bulunup bulunmadığı saptanıp ortaya çıkacak sonuca göre zararın tazminine karar verilebileceği belirtilmiştir.

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart